na działce oznaczonej nr ewid. 6019/12 oraz 6019/21 położonych w obrębie ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną