na działce oznaczonej nr ewid. 519/2 położonej w obrębie ewid. Grzybów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną