na działce oznaczonej nr ewid. 828/1 położonej w obrębie ewid. Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną