na działce ozaczonej nr ewid. 185 położonej w obrębie ewid. Niemścice

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną