na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 114 położonej w miejscowości Kopanina.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną