na działce oznaczonej nr ewid. 2/4 położonej w obrębie ewid. Kurozwęki

Treść ogłoszenia decyzji

Treść karty informacyjnej do decyzji