w sprawie przygotowania zadania inwestycyjnego, na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Treść uchwały