na terenie nieruchomości o nr ewid. 84, obręb ewid. Gaj Koniemłocki

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną