na terenie nieruchomości o nr ewid. 2168/3, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną