na terenie nieruchomości o nr ewid. 2167/10, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną