na terenie nieruchomości o nr ewid. 2624, obręb ewidencyjny Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną