UCHWAŁA NR XI/85/15 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2014 rok