w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/541/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały