na terenie nieruchomości o nr ewid. 191, obręb ewid. Gaj Koniemłocki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną