w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NR XLI/411/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości

Treść uchwały