w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Treść uchwały