w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 stycznia 2015 roku wraz z uchwałą Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

Treść uchwały