w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Łazienki, Piekło i Dąbrówka

Treść uchwały