na terenie nieruchomości o nr ewid. 202, obręb ewid. Wiśniowa Poduchowna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną