na terenie nieruchomości o nr ewid. 14/1 obręb ewid. Czajków Południowy

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną