w sprawie opłaty targowej

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego