na terenie nieruchomości o nr ewid. 195/4 oraz 195/2, obręb ewid. Mostki

Treść ogłosznia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną