o wydaniu decyzji nr 3/2012 znak IPP-II.6733.1.2012.IX o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Treść obwieszczenia