na terenie nieruchomości o nr ewid. 2515/4, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną