w granicy nieruchomości o nr ewid. 147/1 i 146/1, obręb ewid. Wiśniowa Poduchowna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną