na terenie nieruchomości o nr ewid. 147/1, 147/2 obręb ewid. Wiśniowa Poduchowna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną