na terenie nieruchomości o nr ewid. 182, obręb ewid. Wiązownica Mała

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną