na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 142/1 położonej w miejscowości Krzczonowice.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną