na terenie nieruchomości o nr ewid. 1463/1 obręb ewid. Wiązownica Duża

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą infomracyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną