na terenie nieruchomości o nr ewid. 318 oraz 54 obręb ewid. Koniemłoty

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną