w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej w drodze pierwszeństwa

Treść uchwały