w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej i ustanowienie służebności gruntowej

Treść uchwały