na terenie nieruchomości o nr ewid. 5904/1, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną