w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Treść uchwały