na terenie nieruchomości o nr ewid. 1480, obręb ewid. Wiązownica Duża

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną