w sprawie przystąpienia Gminy Staszów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych

Treść uchwały