na terenie nieruchomości o nr ewid. 613 oraz 614, obręb ewid. Czajków Północny

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną