na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2084/4 położonej w miejscowości Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłszenia decyzji wraz z kartą informacyjną