WYKAZ
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2013r poz.885 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pmocy publicznej

Treść wykazu