WYKAZ
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 885 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych którym Wójt Gminy Morawica w 2015 roku w zakresie dochodów Gminy Staszów z tytułu podatków udzielił umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot
i przyczyn umorzenia

Treść wykazu