WYKAZ
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 885 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w 2015 roku  w zakresie podatków lub opłat udzielił  umorzeń w kwocieprzewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Treść wykazu