na terenie nieruchomości o nr ewid. 131, obręb ewid. Wola Wiśniowska

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną