na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2655 położonej w miejscowości Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną.

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną