na terenie nieruchomości o nr ewid. 5752/3 oraz 2098/11, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną