na terenie nieruchomości o nr ewid. 1433/1 oraz 1434 obręb ewid. Wiązownica Duża

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą infomracyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną