w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Staszów z Powiatem Staszowskim, Gminą Szydłów i Gminą Rytwiany przy opracowaniu i realizacji projektu pod nazwą: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego."

Treść uchwały