na terenie nieruchomości o nr ewid. 224, obręb ewid. Krzczonowice oraz na terenie nieruchomości o nr ewid. 17, obręb ewid. Lenartowice

Treść ogłoszenia wniosku wraz kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną