na terenie nieruchomości o nr ewid. 1060/10, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną