w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Treść uchwały

Link do Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego