w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 zużycia wody przez odbiorców z gospodarstw domowych Gminy Staszów, miejscowości : Smerdyna, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Wiązownica Duża (grupa taryfowa II) na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Treść uchwały